23 oct. 2013

Imaziɣen n Tegzirin TiknariyinTabadut (Tilifizyun) Tamaziɣt n Lmerrruk (Asaru 8) tdda s Tegzirin Tikanariyin i ad tsker yan usaggu f imaziɣen n tegzirin. Yan imikk n tmmuzɣa nneɣ ɣ tegzirt n Tenerife d imyassann zund Antonio Tejera Gaspar neɣ Lorenzo Perera. Iwlafen n tmitar n iknariyn imzwra, isalayn d tɣawsiwin n tussna taɣerfant takanarit n uẓur amaziɣ zund aẓawan azayku n uganza d Tkwi n Umksa Akanari. Yan usaggu imqquren f ad issaẓ tadelsa nneɣ i umaḍal amaziɣ akkw.